Te namey bayel te chojetike , te meel mamaletike ya xbajtik te ta te’tikil ja te ya stajik a te chojetike, te mamaletike ya yich’bel te slukike ja yuun ya smilik-a, ja yuun te chojetike ya smakik te bejetike, te meel mamaletike ma stak’xben stukelik ja yuun te ya smakotik ta be te choje, ya nax sk’an xtiwan yilel te choje ja yuun maba ya ju’yuun, ja ya xju’yuun te mamaletike sok ya smilik te choje.

Cuento en lengua tseltal sobre los coyotes en la montaña. Contado en San Juan Cancuc, Chiapas.